Alt Text

Våra nätverk

Vårt distrikt har en lång tradition av nätverksträffar där våra medlemmar träffas för att lära sig mer om och diskutera viktiga frågor som berör allt ifrån miljöpolitik till hur en skriver debattartiklar på bästa sätt. Vi har idag åtta nätverk i distriktet.

Läs mer om nätverken nedan och delta på deras träffar!

Internationella nätverket

Vårt internationella nätverk är flagskeppet för distriktets internationella politiker. Här samlas medlemmar som vill diskutera dagsaktuella frågor i utrikespolitiken.

NÄSTA TRÄFF

Ansvarig för nätverket: Tania Braimok
namnlost-1

HBTQ-nätverket

Vårt HBTQ-nätverk är ett separatistiskt nätverk som samlar alla HBTQ-personer i distriktet och öppnar upp en diskussion och debatt som är vital för vårt distrikts jämlikhetsutveckling.

Ansvarig för nätverket: Chris Alm
namnlost-1

+23 nätverket

Vårt +23 nätverk är ett nätverk för medlemmar som är äldre än 23 år gammal. Här samlas de för att diskutera dagsaktuella frågor, lära sig av föreläsare och lära känna varandra.

Ansvarig för nätverket: Youbert Aziz
namnlost-1

Tjejnätverket

Vårt tjejnätverk är ett kvinnoseparatistiskt nätverk för alla medlemmar i Stockholms läns SSU-distrikt som utsätts för kvinnohat, oavsett könsidentitet. Vi arbetar här för att skapa en trygg plats där alla kan dela med sig av tankar, idéer och tips. 

TJEJNÄTVERKETS HEMSIDA

Ansvarig för nätverket: Maria Sayelernamnlost-1

lenetNätverk